In Nederland liggen veel landgoederen met een oorspronkelijk historisch karakter. Een karakteristiek landgoed heeft veel natuurschoon en dat moet in stand gehouden worden. Om deze reden is de Natuurschoonwet 1928 (NSW) tot stand gekomen. Nieuwe landgoederen, boerderijen en landgoedgolfbanen kunnen ook gebruik maken van deze regeling. 

De eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter kan een landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet. Dat betekent dat het landgoed ook voor de Belastingdienst als landgoed geldt. Dit kan fiscale voordelen opleveren. Voorwaarde is wel dat het landgoed behouden blijft. Het moet aan de voorwaarden voldoen die staan omschreven in het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928.

Landgoedeigenaren kunnen fiscale faciliteiten (financiële tegemoetkomingen) genieten die betrekking kunnen hebben op:

- successierecht
- schenkingsrecht
- recht van overgang
- onroerende zaakbelasting
- overdrachtsbelasting
- inkomstenbelasting
- vennootschapsbelasting

Voor de drie eerstgenoemde belastingen worden extra fiscale faciliteiten verleend als het landgoed is opengesteld voor het publiek.

Waelenburgh heeft ruime kennis en ervaring met deze regelgeving. Via een Quick-scan kunnen wij voor u vaststellen of u van deze regeling gebruik kunt maken.